Najbolja besplatna online knjižnica

Uvod u biokemiju

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2008
VELIČINA PO DATOTECI: 8,48
ISBN: 9789536911271
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Petrović, Siniša
CIJENA: BESPLATNO

Petrović, Siniša knjige Uvod u biokemiju epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

UVOD U BIOKEMIJU: za studente mediteranske poljoprivrede i vinarstva Uvod u biokemiju objašnjava na jasan i sažet način osnovne principe biokemije i kemijsku građu organizma. Ovaj je udžbenik namijenjen studentima Poljoprivrednoga odjela Veleučilišta u Rijeci, ali može biti koristan i studentima stručnih studija koji u svom programu imaju biokemiju. U prvom dijelu udžbenika opisana je struktura i funkcija najvažnijih organskih spojeva koji izgrađuju kako biljne tako i životinjske organizme. Drugi dio teksta bavi se najvažnijim biokemijskim procesima u organizmu, odnosno u osnovnim crtama opisuje metabolizam. Autor je nastojao primjerima ukazati i na praktično značenje nekog biokemijskog procesa ili korištenje određenih tvari u poljoprivredi ili prehrambenoj industriji.

...itu bez polaganja pismenog dijela ispita ... Novi broj magazina "FEBS News" - HDBMB ... . U završnu ocjenu ulazi i ocjena praktikuma kao i ocjena aktivnosti. Predavanja, seminari i zadaće mogu se naći na web stranicama Kemijskog odsjeka: Kemijski odsjek→Zavodi→Zavod za biokemiju→Popis kolegija→Osnove biokemije Uvod u biokemiju: voda kao otapalo 2. Principi građe proteina: aminokiseline, peptidi i primarna struktura proteina 3. Principi građe proteina: sekundarna, tercijarna i kvaterna struktura proteina, denaturacija i smatanje proteina 4. Metode istraživanja proteina: kromato ... Biokemija - Uvod | PDF ... . Metode istraživanja proteina: kromatografske, elektroforetske, imunološke metode, spektrometrija masa ... Obveze studenata u kolegiju e-kolegij 3. razine e-učenja materijali za predavanja i seminare moodle.srce.hr , pristupiti s aai identitetom komunikacija isključivo putem e-maila … @fkit.hr ili e-učenja [email protected] konzultacije najavom na e-mail uvjeti za dobivanje potpisa: - studenti su dužni nazočiti predavanjima i seminarima 75 % Principi biokemije kombiniraju uvod u strukturu makromolekula i biokemijski pristup staničnoj funkciji. Teme koje se bave funkcijom proteina uključivat će kinetiku enzima, karakterizaciju glavnih metaboličkih putova i njihovu međusobnu povezanost u čvrsto regulirane mreže te manipulaciju enzimima i putovima s mutacijama ili lijekovima. Uvod. Klinička jedinica za medicinsku biokemiju u onkologiji koncipirana je tako da zadovoljava potrebe kliničara-onkologa u obradi pacijenata pretragama koje su nužne u prevenciji, liječenju i praćenju bolesnika s tumorskom bolesti. Neizostavna je uloga laboratorija koji sudjeluje u segmentu preoperativne i postoperativne obrade, te ... Uvod u biokemiju S2. Stanične strukture i makromolekule S3. Aminokiseline, peptidi, proteini- struktura, metabolizam i izolacija S4. Vitamini i koenzimi S5. Enzimi i enzimska kinetika S6. Ugljikohidrati S7. Metabolizam lipida S8. Energijom bogati spojevi S9. Respiratorni lanac i termogeneza, oksidacijski stres i antioksidansi S10. Raspored po kolegijima. Raspored po semestru. Dvorišna prostorija, A. Kovačića 1 Mala predavaonica, Domagojeva 2 Multimedijska predavaonica (CPF), Domagojeva 2 Predavaonica, Marulićev trg Predavaonica, Schrottova Seminarska predavaonica, A. Kovačića 1 Soba za sastanke, A. Kovačića 1 Studentska učionica, A. Kovačića 1 Velika ... S1. Uvod u biokemiju S2. Stanične strukture i makr...