Najbolja besplatna online knjižnica

Novo računovodstvo neprofitnih organizacija

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2009
VELIČINA PO DATOTECI: 9,52
ISBN: 9789536290536
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Baica, Neven
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Novo računovodstvo neprofitnih organizacija pdf

Opis:

Poslije mnogo godina primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar, nov., br. 112/93) i Pravilnika o knjigovodstvu i Računskom planu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 20/94 i 40/94 – ispravak) donesen je novi propis o računovodstvu neprofitnih organizacija. Naime, temeljem čl. 2. st. 5. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07), Vlada Republike Hrvatske donijela je novu Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08), a s primjenom od 01.01.2008. U 2009. donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija ( Nar. nov., br. 07/09). Neprofitne organizacije u Republici Hrvatskoj imaju poseban društveni značaj, a za očekivati je da će razvojem naše zemlje broj neprofitnih organizacija i dalje rasti. TEB-ov priručnik između ostaloga obrađuje i odredbe propisane Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija te Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. U ovom TEB-ovom priručniku uz uvod u novo računovodstvo neprofitnih organizacija, autori su na praktičan način obuhvatili i iskazivanje imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda , rashoda i utvrđivanje rezultata s primjerima knjiženja te sastavljanje i predaju financijskih izvještaja s primjerima popunjenih propisanih obrazaca te primjere bilježaka uz financijske izvještaje. Priručnik obuhvaća i položaj neprofitnih organizacija u sustavu poreza na dohodak, primjenu poreza na dodanu vrijednost kod neprofitnih organizacija te pročišćene tekstove propisa bitne za poslovanje neprofitnih organizacija. Uvjereni smo da će ovaj praktični priručnik biti značajno i korisno pomagalo svim računovođama neprofitnih organizacija kao i ostalim stručnjacima koje zanima poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

...planova. izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava ... Računovodstvo neprofitnih organizacija - EFZG - Ekonomski ... ... . računovodstvena načela i poslovi. poslovne knjige i knjigovodstvene isprave. popis imovine i obveza. LOVAC - lovački portal za ljubitelje lova, divljači, životinja i prirode. Croatian hunting portal. Neprofitne organizacije - godišnji financijski izvještaji Godišnje obrade Moram li za knjiženje događaja u novoj poslovnoj godini otvoriti novo razdoblje za PDV? Arhiviranje podataka poslovnih godina Pročitajte još Nova kalendarska godina - najčešća pitanja Evidencija računa u pojedina polja PDV obrasca Uvoz podataka u Minimax preko Excel tablica Računovodstvo neprofitnih organizacija s analitičkim računskim planom, primjerima knjiženja i propisima VI. izmijenjena i dopunjena naklada biblioteka računovodstvo ... Računovodstvo neprofitnih organizacija ... . izmijenjena i dopunjena naklada biblioteka računovodstvo Računovodstvo neprofitnih organizacija biblioteka računovodstvo Zagreb, 2011. 2011. Računovodstvo I Priručnik za vježbe Grupa autora Redakorica: Nikolina Dečman : Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija Davor Vašiček Vesna Vašiček : Interna revizija Boris Tušek Lajoš Žager Ivana Barišić : Revizija načela, standardi, postupci Sanja Sever Mališ Boris Tušek Lajoš Žager: Financijsko računovodstvo ... Ovaj priručnik daje sveobuhvatan pregled primjene propisa kojima je uređeno pravno, računovodstveno i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija, uključujući pitanja oporezivanja dohotka, poreza na dodanu vrijednost i dobiti, kao i obveze fiskalizacije, u dijelu na koje se ovi porezi u praksi odnose i na neprofitne organizacije. FIP 12/2021, N. Bičanić: Planiranje kod neprofitnih organizacija Kotizacija : Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 625,00 kn (500,00 kn + 125,00 kn PDV-a) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 562,50 kn (450,00 kn + 112,50 PDV-a). Obilježja i specifičnosti djelatnosti i financiranja proračunskih korisnika i nevladinih neprofitnih organizacija Uvod u računovodstvo proračunskih korisnika i nevladinih neprofitnih organizacija Računovodstveni koncepti, međunarodni standardi za javni sektor i zakonski okvir računovodstva javnog sektora Knjigovodstvo neprofitnih organizacija vodi se po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana za neprofitne organizacije. Neprofitne organizacije obvezne su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Novi zakon o udrugama stupio je na snagu 01.10.2014. dok se novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija počinje primjenjivati od 01.01.2015. Novim propisima obveze „malih" udruga se povećavaju, a najvažnija nova obveza je sastavljanje i predaja financijskih izvještaja od 01.01.2015. 2. SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 2.1. Obilježja neprofitnih organizacija Neprofitne organizacije su pravne ili društvene osobe stvorene u svrhu proizvodnje dobara i usluga čiji status ne dopušta da budu izvor prihoda, dobiti ili drugih financijskih oblika za jedinice koje ostvaruju, kontroliraju ili ih financiraju.5 Republici Hrvatskoj broj neprofitnih organizacija iz godine u godinu raste i sukladno tome otvaraju se nova pitanja, ponavljaju stara neriješena i nude teorijska i praktična rješenja istih. Jedna od aktualnih tema jest računovodstvo neprofitnih organizacija i njihov računovodstveni informacijski sustav. Radionica obuhvaća usvajanje osnovnih znanja i vještina iz dvaju područja - Poslovanja neprofitnih organizacija i Računovodstva neprofitnih organizacija, u okviru kojih se sudionici upoznaju s općim poslovanjem neprofitnih organizacija, evidentiranjem poslovnih događaja odnosno vođenjem poslovnih knjiga, primjenom raznovrsnih propisa ... Računovodstvo neprofitnih organizacija 3.EK 3. EK - Računovodstvo neprofitnih organizacija Opcije upisa 3. EK - Računovodstvo neprofitnih organizacija Teacher: Dajana Vuksanić Samostalni upis (Student) Gosti nemaju pristup na ovaj e-kolegij, mo...