Najbolja besplatna online knjižnica

Zakon o javnoj nabavi i ostali propisi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2013
VELIČINA PO DATOTECI: 10,37
ISBN: 9789533290225
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR:
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Zakon o javnoj nabavi i ostali propisi pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

ZAKON O JAVNOJ NABAVI S POJMOVNIM KAZALOM – OSTALI PROPISI Iz sadržaja: Zakon o koncesijama Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o javnoj nabavi, koji je u primjeni od 1. siječnja 2012., s pojmovnim kazalom te podzakonskim aktima kojima se osigurava cjelovitost uređenja sustava javne nabave. Osim tih propisa, ovo izdanje sadrži i Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti, novi Zako o koncesijama iz 2012. te Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Objavljeni su i podzakonski akti za provedbu ovih zakona. Zbirka propisa sadrži i Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

...zvođači nisu na zetovoj listi prihvačenih proizvođača ni u kojoj razini kvalitete ... PROPISI.com | Zakon o javnoj svojini ... . OSTALI PROPISI. Zakon o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12 i 15/15). Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18). Zakon o javnoj nabavi (NN, broj Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13 i 85/15). Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Zakon o tajnosti podataka (NN... rabljeno. Opis oglasa. Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom. Nakladnik: TEB - poslovno savjetovanje Za ... PDF Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ... . Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom. Nakladnik: TEB - poslovno savjetovanje Zagreb 2012. 317 str. > Zakoni i ostali propisi. Na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 1. ("Narodne novne" br. tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj skoli.html pravilnik o tjednim zaduzenjima procisceni teks.docx NN 120 2016 Zakon o javnoj nabavi.docx TKU NN 128 od... Zakoni i propisi. Zakon o šumama (NN 68/2018, 115/2018 i 98/2019). Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16). Šumsko-odštetni cjenik (NN 37/15). Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/15 i 30/2018)... Zakon o javnoj nabavi ne treba se primjenjivati za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70 tisuća kuna, no zakonska je Obveznici javne nabave također će morati voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, novine su vezane i uz reguliranje sukoba interesa, pravnu zaštitu... Podzakonski propisi (10). Utjecaj na druge propise (10). Zakon o zaštiti na radu 15. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 16. Zakon o trgovačkim društvima 17. Zakon o trgovini 18. Zakon o općem upravnom postupku 19. Zakon o javnoj nabavi 20. Zakon o vatrogastvu 21. Zakon o zaštiti od požara 22. JAVNA NABAVA Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 26/11, 12/12, 48/13, 57/15) Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine 10/12) Uredba o nadzoru nad... Zakoni i ostali propisi. Zakon o zdravstvenoj zaštiti("Narodne novine" broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12 Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju("Narodne novine" broj 85/06, 150/08 i 71/10.) Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 124/11.) ...nabave (Zakon o javnoj nabavi NN 120/2016 i ostali podzakonski propisi). sljedeće! • priprema javnog nadmetanja (izrada dokumentacije o nabavi i specifikacija po potrebi uz pomoć ugovor o javnoj nabavi koji korisnik objavljuje na svojoj mrežnoj stranici • popis gospodarskih subjekata ne... Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (NN br. 69/17). Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj Ostali relevantni propisi republike hrvatske. Koncesije. Zakon o koncesijama (NN, br. Zapisnici Arhiva. Zakoni i propisi. Ostali dokumenti. Zakoni i propisi. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. Zakon o pravu na pristup informacijama NN br. zakon o javnoj nabavi. grupa. fanpage. zakon o javnoj nabavi. objavio anonimno, listopad 8, 2006 objavljeno u Trgovačko pravo. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Ostali propisi važni za gospodarenje otpadom. Zaštita okoliša: Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom......