Najbolja besplatna online knjižnica

Vodič za interkulturalno učenje

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2016
VELIČINA PO DATOTECI: 6,96
ISBN: 9789533039220
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Piršl, Elvi
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Vodič za interkulturalno učenje pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

Ova znanstvena monografija ima naglašeno interdisciplinarna teorijsko-empi­rijska i metodološka obilježja jer objedinjuje tekstove o interkulturalizmu s pe­dagoškog, psihološkog, lingvističkog, sociološkog, antropološkog, etnološkog i drugih gledišta, a potkrijepljene bogatim rezultatima istraživanja. Upravo takav pristup razmatranju problema interkulturalizma omogućuje bolje i dublje upo­znavanje ne samo drugih i drukčijih od nas već i nas samih. Utvrđeni načini i pu­tevi sučeljavanja različitih koncepcija brojnih disciplinarnih matrica omogućili su autorima sagledavanje, uz konkretne doprinose tih istraživanja predmetu kojim se bave, i novih pravaca kretanja znanstvene misli. Monografija se može ocijeniti kao izuzetan vodič kroz materiju, što je širinu i dubinu iznesenih poj­mova i bitnih ideja odredilo, a pažnju autora usmjerilo na ključna pitanja. Nema sumnje da je riječ o vrijednoj publikaciji u kojoj se pronalaze drukčiji pristupi koji potiču na čitanje i razmišljanje. prof. dr. sc. OLIVERA GAJIĆVodič za interkulturalno učenje je originalno, aktualno i vrijedno štivo iz po­dručja interkulturalne pedagogije. Svojim sadržajem promiče razumijevanje socijalnih i obrazovnih problema vezanih uz kulturne različitosti i poslužit će svima koji rade u kulturno pluralnim sredinama i učionicama. Ova znanstvena monografija svojim sadržajem odgovara, ali i otvara nova pitanja i raspravu ve­zana uz interkulturalnu kompetenciju u suvremenom hrvatskom obrazovanju. doc. dr. sc. MARIJA SABLIĆKnjiga Elvi Piršl i suradnika nudi originalan znanstveni pristup fenomenu inter­kulturalizma, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, a posebno odgoju i obrazovanju za interkulturalnu kompetenciju koji omogućuje čitateljima sustavan i kreativan način integriranja različitih teorijskih i aplikativnih pristupa. Ova monografija izvorno je znanstveno djelo u kojem je na jednom mjestu dan pregled, stanje i perspektive odgoja i obrazovanja za interkulturalnu kompetenciju, a novum je u tome da u Hrvatskoj nisu tiskana djela sličnog sadržaja i kakvoće. prof. dr. sc. NEVEN HRVATIĆO autorici: Elvi Piršl, izvanredna je profesorica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Odjel za studij na ta­lijanskom jeziku). Od 1982. do 1992. zaposlena je u Osnovnoj talijanskoj školi „Galileo Galilei“ u Umagu, a od 1992. do danas na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odjel za studij na talijan­skom jeziku (prije Pedagoški odnosno Filozofski fakultet). Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predaje kolegije iz područja pedagogije i interkulturalne kompetencije i komunikacije na hr­vatskom i talijanskom jeziku, a dugi niz godina je bila vanjska suradnica na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci (današnji Učiteljski fakultet u Rijeci) za Metodiku nastave prirode i društva te gost predavač na Odjelu pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na posli­jediplomskom magistarskom i doktorskom studiju. Objavila je više od pedeset znanstve­nih i stručnih radova, sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim istraživačkim projektima, te bila recenzentica studijskih programa, znanstvenih monografija, udžbenika, znanstvenih radova. Od 2007. do 2014. godine voditeljica je znanstveno-istraživačkog projek­ta „Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju“. Usavršavala se u zemlji i inozemstvu te je sudjelovala na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova. Uže područje rada i znanstve­nog interesa je interkulturalizam, interkulturalna osjetljivost i kompetencija.

...ne osetljivom na različite nacionalnosti, etnicitete, religije, jezike, tradicije, uzraste ... ‪Assistant professor, University of Pula, Croatia‬ - ‪Cited by 27‬ ... ... Interkulturalno učenje je izazov kako za lični tako i za grupni. identitet, ali može da postane i način na koji obogaćujemo identitet. Budući da je inter različite kulture sveta. 64 vodič za unapređivanje interkulturalnog obrazovanja. 1.4. Interkulturalno učenje se. "Vodič za interkulturalno učenje je originalno, aktualno i vrijedno štivo iz područja interkulturalne pedagogije. Svojim sadržajem promiče razumijevanje socijalnih i obrazovnih problema vezanih uz kult ... PDF Vodič za ... . Svojim sadržajem promiče razumijevanje socijalnih i obrazovnih problema vezanih uz kulturne različitosti i poslužit će svima koji rade u kulturno pluralnim sredinama i učionicama. OLIVERA GAJIĆ Vodič za interkulturalno učenje je originalno, aktualno i vrijedno štivo iz područja interkulturalne pedagogije. Svojim sadržajem promiče razumijevanje socijalnih i obrazovnih problema vezanih uz kulturne različitosti i poslužit će svima koji rade u kulturno pluralnim sredinama i učionicama. VODIČ ZA INTERKULTURALNO UČENJE - Piršl Elvi - besplatna dostava. Vodič za interkulturalno učenje. Šifra: 427772. (0)Ostavi recenziju. Vodič za interkulturalno učenje. Cijena: 139,00 kn. Monografija se može ocijeniti kao izuzetan vodič kroz materiju, što je širinu i dubinu iznesenih pojmova i bitnih ideja odredilo, a pažnju autora usmjerilo na ključna pitanja. Info vodič. Kultura. Promocija knjige Miljenke ...