Najbolja besplatna online knjižnica

Molekularna biologija u medicini

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2000
VELIČINA PO DATOTECI: 6,79
ISBN: 9531761205
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Cox, T.M.
CIJENA: BESPLATNO

svi Cox, T.M. knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Molekularna se biologija preoblikuje s pretraživanjem na pojedinoj bolesti, njihovim dijagnosticiranjem, istraživanjem i liječenjem. Molekularna biologija mijenja medicinsku praksu, pa ipak za neke predstavlja tešku i nedokučivu temu.Molekularna biologija u medicini pruža vodič kroz pojmove, jezik i pristupe molekularne biologije te pokazuje kako se ona primjenjuje u medicinskoj praksi. Upoznaje nas s osnovama genske strukture, genske ekspresije i s načinom na koji genski nedostatci pridonose bolesti. Pojedina poglavlja pokazuju kako molekularna biologija podupire naše shvaćanje mehanizama bolesti i potanko opisuju kako se to može iskoristiti u pružanju bolje zdravstvene zaštite, sada i u budućnosti. Molekularna biologija u medicini obuhvaća sljedeće: 1. osnove DNK, RNK i proteinske strukture i funkcije; regulaciju genske aktivnosti; 2. kako analizirati ljudske gene i načela medicinske genetike; rak; 3. monogenske i poligenske bolesti; mikrobne infekcije; hemofiliju; 4. bolesti imunološkog sustava; rekombinantne proizvode za primjenu u medicini; 5. otkriće lijekova i gensku terapiju; prenatalnu dijagnostiku i etiku; 6. iscrpan glosar kliničke korelacije s naglaskom na kliničkoj primjeni bazičnih znanosti. Molekularna biologija u medicini obraća se raznovrsnom čitateljstvu, od liječnika i kandidata za viši stupanj koji želi osvježiti svoje znanje iz molekularne biologije, do istraživaća u medicini koji želi proširiti svoje znanje izvan suženog specijalističkog predmeta te studenata medicine i biomedicine.

...ntracija encimov je vedno podana v enotah (U) na enoto volumna ... molekularna biologija | Hrvatska enciklopedija ... . Količina polimeraze, ki zadošča za uspešno PCR reakcijo s končnim volumnom reakcijske mešanice 10 μL je 0,5 U, oz. ustrezno večja v kolikor delamo z večjim... Molekularna Biologija. Začetnik teme Arkania. Molekularna biologija je buducnost i trazi se svuda u svetu. Postala je popularnija od informatike. Biologija sa humanom genetikom (Farmacija), Biologija ćelije sa humanom genetikom (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Osnove humane genetike (Fizioterapija), Humana genetika (Dentalna medicina), Humana genetika (Medicina). Molekularna biologija u medicini_Seminari. Molekularna biolo ... Biologija 4 - 1. Molekularna osnova života - 1.1 Osnove molekularne... ... . Molekularna biologija u medicini_Seminari. Molekularna biologija je laksa, i ispiti se lakse spreme, i gradivo je lakse za pamcenje jer je logicnije sve, dok u medicini moras da naucis celokupnu "nomenklaturu" i sve nazive za sve stvari, delove tela, delove molejula, lekove... MOLEKULARNA BIOLOGIJA • Proučava čuvanje, prenos i ekspresiju (ispoljavanje) genetičke informacije • Građu i funkciju informacionih molekula: nukleinskih kisel… Molekularna Biologija i Genetika (1). Etika u biologiji, medicini i tehnologiji. Literatura Miroslav Radman - Molekularna biologija i genetika Znanstvenik Dumanovi , J, Marinkovi , D, Deni , M: Geneti ki re nik, Beograd, 1985. vob, T. i sradnici: Osnovi op e i humane genetike, kolska knjiga, Zagreb, 1990. molekularna biologija, grana biologije koja biol. pojave tumači svojstvima molekula što izgrađuju živa bića. Naziv molekularna biologija prvi je 1938. upotrijebio Warren Weaver, ravnatelj Odsjeka za prirodne znanosti Rockefellerove zaklade u New Yorku. Molekularna biologija (biohemijska genetika) je savremena biologija koja objašnjava osnovne procese života, njihovu prirodu i povezanost. Predmet izučavanja ove nauke je molekularna osnova različitih bioloških fenomena i procesa. Odgovor na to pitanje dala je molekularna bi-ologija. Za to je odgovoran specifični genetički meha-nizam rekombinacije i somatskih mutacija gena odgo-vornih za kodiranje komponenti antitijela i receptora T limfocita. Subašić, Đ., 2006: Molekularna biologija-primjena u medicini i transgenetici. predmetni program. Molekularna biologija I genetika. OIP - dopuna maturskog standarda za predmet Biologija. savjetovališta, bitne činioce za davanje genetičkih informacija, - shvata primjenu genetike i genetičkog inženjerstva u medicini (metod amniocenteze i genetičke prognoze, kratak... Molekularna biologija u medicini. Gdje je granica između embriogeneze i kancerogeneze. Genom eukariota. Čovjek i okoliš. Poslijediplomski studij(i). Metode molekularne biologije u medicini. Epigenetika. Nestabilnost genoma. Molekularna biologija i biotehnologija biljaka. Po završetku studijskog programa, studenti stiču integrisano znanje neophodno za naučno-istraživački i stručni rad u biološkim naukama, u medicini, farmaciji, biotehnologiji i drugim oblastima. Molekularna biologija i biotehnologija biljaka: U prvom... On je zajedno sa svojim timom otvorio vrata za pronalaženje Ahilove pete jedne od najvećih štetočina u prirodi - koprivnog preglja (pauka). Pored toga, otkriven je i veliki potencijal svile koju pravi ovaj pauk, čija je upotreba moguća u automobilskoj i avio-industriji i medicini. EPIZODA 052: MOLEKULARNA BIOLOGIJA Gost: Marina Pekmezović. Ozbiljni stručnjaci. Prof Gordan Lauc: Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom - uvodno predavane. "Daleko je teže razbiti predrasudu, nego atom" - Biologija.com.hr - online strana prirode. Svima je poznat pojam imuniteta, kojega se u medicini definira kao sposobnost organizma da se odupre i Takvu pojavu zovemo molekularna mimikrija i ona opisuje prikrivanje površinskih molekula bakterija... MOLEKULARNA BIOLOGIJA. Proučava čuvanje, prenos i ekspresiju (ispoljavanje) genetičke informacije Građu i funkciju informacionih molekula : n...