Najbolja besplatna online knjižnica

Novi zakon o obveznim odnosima

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2008
VELIČINA PO DATOTECI: 11,78
ISBN: 9789536957392
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Ivić, Davorka
CIJENA: BESPLATNO

svi Ivić, Davorka knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

(redakcijski pročišćeni tekst sa kazalom) Zakon o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br.: 35./ 2005., stupio je na snagu 1. siječnja 2006. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br.: 41./ 2008 Sadržaj Dio prvi OPĆI DIO OSNOVNA NAČELA SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA NASTANAK OBVEZA – Članak 20. VRSTE OBVEZA UČINCI OBVEZA PROMJENE U OBVEZNOM ODNOSU PRESTANAK OBVEZA Dio drugi POSEBNI DIO UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI IZVANUGOVORNI OBVEZNI ODNOSI Dio treći PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

...ok ostale odre- dbe ranijeg ZOO-a sadržajno nisu promijenjene ... Novi Zakon o obveznim odnosima - Radio Mrežnica ... . Promjena naziva Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača NN 62/2019 (26.6.2019.), Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela ... Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine o ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima ... ... ... Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe. Molimo Vas koristite novije verzije Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ili Safari web preglednika. Molimo Vas koristite novije verzije Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ili Safari web preglednika. Zakon o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br.: 35./ 2005., stupio je na snagu 1. siječnja 2006. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br.: 41./ 2008. Sadržaj Dio prvi OPĆI DIO OSNOVNA NAČELA SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA NASTANAK OBVEZA - Članak 20. VRSTE OBVEZA UČINCI OBVEZA Novi Zakon o obveznim odnosima1 unosi određene izmjene u pravila 1 Zakon o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: novi ZOO) objavljen je u Narodnim novinama br. 35/05., od 17. ožujka 2005. godine, stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine, s tim da se odredbe čl. 26. st. 1.-3. i čl. 29. st. 2.-6. i st. 8. počinju primjenjivati nakon isteka 20.05.2014 Novi Zakon o kamatama, koji bi trebao stupiti na snagu 1. srpnja ove godine, propisuje visinu kamatnih stopa, ugovornih kamata i zateznih kamata. Njegovim stupanjem na snagu prestat će vrijediti važeći Zakon o kamatama, kao i dio odredaba Zakona o obveznim odnosima. Saša, N. (2005) Novi Zakon o obveznim odnosima. Novi Zakon o obveznim odnosima, TEB. Referat za savjetovanje. Novi Zakon o obveznim odnosima Na predavanju će biti istaknut praktični te financijski aspekt odnosno razlozi za donošenje novog Zakona o obveznim odnosima, prestanak obveza poput cesije, preuzimanja duga i slično, zastara potraživanja i slično. Seminar započinje u 9 i 30 u Gospodarskoj komori, a informacije se mogu dobiti na telefon 614-719. Novi Zakon o obveznim odnosima donosi sadræajne izmjene joπ uvijek vaæeÊeg Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91 do 88/01) tako da je niz postojeÊih pravnih instituta razra eno, dopunjeno i ure eno na drukËiji naËin, a u pravni sustav uvedeni su i novi instituti. PRIJEDLOG ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna osnova za donošenje Zakona o obveznim odnosima sadržana je u odredbi clanka 2. stavka 4. pods Novi Zakon o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama, br. 35/05. od 17. ožujka 2005. godine. Stupio je na snagu 1. siječnja 2006. godine, s time da je primjena odredaba čl. 26. st. 1. do 3. te čl. 29. st. 2. do 6. i st. 8. počela nakon isteka dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu (od 1. siječnja 2008.). ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (Nar. nov., br. 35/05., 41/08. i 125/11. - čl. 9. Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza) Napomene, komentari, sudska praksa i abecedno kazalo pojmova Prilozi: IZVADCI IZ ZAKONA O FINANCIJSKOM POSlOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (Nar. nov., br. 108/12.) ZAKON O KAMATAMA Peto izdanje Zagreb, 2012. Novi Zakon o obveznim odnosima // Novi Zakon o obveznim odnosima / - (ur.). Zagreb: TEB Poslovno savjetovanje, 2005. str. - (predavanje, nije recenziran, cjeloviti rad (in extenso), pregledni) CROSBI ID: 221197 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca. Naslov ... ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA - NOVI N.N. br. 35/2005 Sadržaj Dio prvi - OPĆI DIO Glava I. -...