Najbolja besplatna online knjižnica

Hrvatska sociologija, razvoj i perspektive, zbornik

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2008
VELIČINA PO DATOTECI: 9,84
ISBN: 9789536552634
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Krbec, Denisa urednica
CIJENA: BESPLATNO

Uživaj čitajući Hrvatska sociologija, razvoj i perspektive, zbornik Krbec, Denisa urednica epub knjige besplatno

Opis:

Početkom primjene Bolonjskog procesa od akademske godine 2005./06., hrvatsko visokoškolsko obrazovanje započelo je s dalekosežnim procesom promjena i harmo nizacije s europskim prostorom visokog obrazovanja, odnosno europskim znanstveno istraživačkim prostorom. Prve analize primjene Bolonjskog procesa najviše su usmjerene na poteškoće odvi janja nastave, veličine studijskih grupa, potreban broj nastavnika i si. Premda je riječ o kratkom vremenskom razdoblju koje onemogućuje sustavniju analizu, želja nam je da se o tim prvim iskustvima progovori iz perspektive položaja sociologije na hrvatskim visokoškolskim učilištima i sveučilištima, posebice stoga što razvoj sociologije u hitnome ovisi o njenom položaju unutar visokoškolske nastave, kao i mogućnostima znanstvenih istraživanja te suradnji s drugim disciplinama. Također je vrlo važno stanje i perspektive hrvatske sociologije te Bolonjskog procesa tematizirati u okviru iskustva drugih europskih zemalja.

...cijalne pedagogije iz perspektive muških studenata ... Galić, Branka, bibliografija ... . U istra‑ živanju je korišten kvalitativni pristup unutar kojega su se podatci prikupljali... Zbornik radova znanstveno-stručnog kolokvija Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Zbornik radova znanstveno - stručnog kolokvija "stanje I perspektive Kako su gospodarski i društveno-kulturni razvoj u čvrstoj sprezi s obrazovanjem, a razvoj podrazumijeva... Sociologija je znanost koja proučava društva ... II. Razvoj znanstvenih disciplina i utjecaj na razvoj studija ... ... Sociologija je znanost koja proučava društva i načine na koje ta društva oblikuju ponašanje, vjerovanja i identitet ljudi. Riječ sociologija skovao je francuski sociolog i filozof Auguste Comte početkom 19. stoljeća. Nakon toga ona se počinje oblikovati kao posebna znanstvena disciplina. Razvoj modela rane odgojno-obrazovne intervencije u osnovnoj školi: od ideje do evaluacije Iskustva i perspektive ranoga učenja jezika i književnosti u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2012 (zbornik). Škola, odgoj i učenje za budućnost., Zagreb: Učiteljski... Društvene znanosti >. Sociologija >. Hrvatska u društvu znanja - Prijepori i perspektive inovacijske politike. Zbornik radova XXIII. međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa održanog u Rimu od 4. do 9. rujna 2012. godine o temi Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive, još je jedan u nizu znanstvenih zbornika Hrvatskoga mariološkog instituta Katoličkoga... PJEŠAŠTVO: povijesni razvoj i perspektive. Šifra: 419579. (0)Ostavi recenziju. Godina izdanja: 2011. Država: Hrvatska. Jezik izdanja: hrvatski. Sociologija kao znanost: predmet, razvoj, pravci, metode Pojedinac i društvo Suvremeno društvo u promjeni Globalizacija Društvena M. Haralambos, M. Holborn, Sociologija, Teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb, 2002. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Nakladni zavod Globus. 4 Međunarodna razvojna suradnja Hrvatske i nasljeđe Pokreta nesvrstanih. Gordan Bosanac. 12 Uloga Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Pokretu Za tematski broj Naših tema 1974. godine pod naslovom 'Zemlje u razvoju: suradnja i perspektive', koji su pripremili djelatnici Instituta, neposredan......