Najbolja besplatna online knjižnica

Globalni hladni rat, velike sile i treći svijet

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2009
VELIČINA PO DATOTECI: 9,28
ISBN: 9789532123616
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Westad, Odd Arne
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Globalni hladni rat, velike sile i treći svijet pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

Hlad­ni rat je stvo­rio uv­je­te i utro put naj­ve­ćem broju ključ­nih su­ko­ba da­na­šnji­ce, uk­lju­ču­ju­ći i rat pro­tiv te­ro­ri­zma. Knji­ga pro­pi­tu­je po­li­ti­ku dviju ve­le­si­la 20. sto­lje­ća – SAD-a i SSSR-a – prema Tre­ćem svi­je­tu, koja je iza­zi­va­la otpor u ve­li­kom di­je­lu svi­je­ta. Is­tra­žu­je rast i ši­re­nje in­ter­ven­cio­ni­stič­kih ideo­lo­gi­ja, kao i re­vo­lu­cio­nar­nih po­kre­ta koji su im se su­prot­stav­lja­li. We­stad je di­rek­tor Cen­tra za izu­ča­va­nje hlad­nog rata pri pre­sti­žnoj Lon­don­skoj školi eko­no­mi­je i po­li­tič­kih zna­no­sti.

...io od 1945. do 1991. Hladni je rat tada vođen svim mogućim sredstvima, no nikada nije prerastao u masivni oružani sukob svjetskih razmjera ... Pitajte knjižničare - Pitanje-Odgovor - knjiznica.hr ... . Hladni rat primarno je obilježen ekonomskim, političkim i propagandnim "sukobima" između Zapada i Istoka, radi suzbijanja ... političkoj sceni cijeloga svijeta. Hladni rat predstavlja sukob dvaju blokova zemalja - ... Globalni hladni rat; Velike sile i Treći svijet, Golden marketing-Tehnička knjiga Zagreb,2009.str. 450. 3 kolonijalizma, pa može se reći kako su to bile razjedinjene zemlje bez ikakvoga Hladni rat, sukob kapitalizma i socijalizma ko ... Koha online catalog › Details for: Globalni hladni rat ... ... .str. 450. 3 kolonijalizma, pa može se reći kako su to bile razjedinjene zemlje bez ikakvoga Hladni rat, sukob kapitalizma i socijalizma koji je potrajao od 1945. do 1989., učvrstio je svjetsku prevlast supersila Hladni rat, sukob kapitalizma i socijalizma koji je potrajao od 1945. do 1989., učvrstio je svjetsku prevlast supersila i stvorio svijet u kojem su moć i nasilje - ili prijetnja nasiljem - osnovna mjerila međunarodnih odnosa. U knjizi 'Povijest Hladnog rata' norveški povjesničar s Yalea Odd Arne Westad promatra Hladni rat kao globalnu pojavu čije posljedice itekako osjećamo i u 21 ... Odd Arne Westad Globalni hladni rat Velike sile i Treći svijet Hlad­ni rat je stvo­rio uv­je­te i utro put naj­ve­ćem broju ključ­nih su­ko­ba da­na­šnji­ce, uk­lju­ču­ju­ći i rat pro­tiv te­ro­ri­zma. Hladni rat, sukob kapitalizma i socijalizma koji je potrajao od 1945. do 1989., učvrstio je svjetsku prevlast supersila i stvorio svijet u kojem su moć i nasilje - ili prijetnja nasiljem - osnovna mjerila međunarodnih odnosa. U Povijesti Hladnog rata norveški povjesničar s Yalea Odd Arne Westad promatra Hladni rat kao globalnu pojavu u perspektivi od stotinu godina, od prve svjetske ... skripta za gradivo 3. kolokvija odd arne westad: globalni hladni rat velike sile treći svijet uvod: pojam su neologizmi nastali potkraj 20.st., rabi ih se Dobitnik je Nagrade Bancroft za svoje djelo Globalni Hladni rat. Velike sile i Treći svijet (The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times, 2006.), koje je prevedeno na petnaest jezika, među kojima i na hrvatski. Dobitnik je Nagrade Bancroft za svoje djelo Globalni Hladni rat. Velike sile i Treći svijet (The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times, 2006.), koje je prevedeno na petnaest jezika, među kojima i na...