Najbolja besplatna online knjižnica

Građansko parnično pravo: sudske odluke i sudska nagodba (knjiga IX)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2013
VELIČINA PO DATOTECI: 6,39
ISBN: 9789532341737
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Dika, Mihajlo
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Građansko parnično pravo: sudske odluke i sudska nagodba (knjiga IX) pdf

Opis:

Ova knjiga, koja obrađuje sudske odluke i sudsku nagodbu u parničnom postupku, peta je koja izlazi iz tiska, iako je deveta po predviđenom redoslijedu u nizu knjiga kojima bi se u sukcesiji trebalo sustavno segmentarno izložiti materiju građanskog parničnog prava. Prva bi knjiga u tom nizu, kako je planirano, bila posvećena općim pitanjima teorije parničnog prava, druga temeljnim načelima toga prava, treća tijelima parničnog postupka, četvrta, koja je već objavljena, strankama i njihovim zastupnicima te trećima u parničnom postupku, peta, već objavljena, učenju o parničnim radnjama, šesta, također već objavljena, tužbi, sedma utvrđivanju činjenica i dokazivanju, osma prvostupanjskom postupku, deseta, već objavljena, pravnim lijekovima, jedanaesta posebnim parničnim procedurama, a dvanaesta troškovima postupka. Okolnost da se kao peta u nizu knjiga u naznačenom nizu objavljuje knjiga koja bi trebala biti devetom, može se objasniti redoslijedom njihova sazrijevanja za objavljivanje, koji je u izvjesnoj mjeri uvjetovan i logikom stvari (uvodna i opća pitanja neke grane prava i njezina načela trebalo bi obraditi tek pošto se istraže i obrade materije s obzirom na koje se odgovarajuće apstrakcije i uopćavanja trebaju obaviti), ali i izmjenama u zakonodavstvu – neki su, naime, od segmenata uređenja parničnog postupka bili predmetom značajnije zakonodavne intervencije od drugih, odnosno neki su trebali biti odnosno trebaju biti zahvaćeni nekim od nagoviještenih novela toga uređenja. U pripremi ove knjige vodilo se računa o domaćoj (bivšoj jugoslavenskoj i novoj hrvatskoj) doktrini, a donekle i o (reprezentativnijoj) austrijskoj, njemačkoj i slovenskoj teoriji koje se u značajnoj mjeri temelje na sličnom postupovnopravnom uređenju. U obradi pojedinih instituta posebna je pozornost poklonjena i domaćoj relevantnoj judikaturi, kako onoj formiranoj za vrijeme prijašnje države, tako i onoj poslije osamostaljenja Republike Hrvatske. Treba se nadati da će ova knjiga, kojom je – u usporedbi s drugim njoj prethodećim domaćim djelima – sustavno, bitno produbljenije i opsežnije istražena i obrađena dionica parničnog prava o sudskim odlukama i sudskoj nagodbi, pobuditi interes ne samo onih koji se znanstveno i u nastavne svrhe bave tim pravom, već i onih koji ga izravno primjenjuju u praksi. Mihajlo Dika

...ravo Mihajlo Dika GRAĐANSKO PARNIČNO PRAVO Sudske odluke i sudska nagodba IX ... Građansko parnično pravo - sudske odluke i sudska nagodba ... . knjiga u tisku Mihajlo Dika GRAĐANSKO PARNIČNO PRAVO Utvrđivanje činjenica i dokazivanje VII. knjiga u pripremi za tisak O biblioteci Građansko parnično pravo... Građansko parnično pravo nova je edicija Narodnih novina d.d., pokrenuta 2008. godine, u kojoj će Utvrđivanje činjenica i dokazivanje; VIII. Prvostupanjski postupak; IX. Sudske odluke i njihovi Peta u nizu je ova knjiga, koja obrađuje pravno ure ... Sudske odluke i sudska nagodba - MPI Luxembourg ... . Sudske odluke i njihovi Peta u nizu je ova knjiga, koja obrađuje pravno uređenje parničnih radnji - općenito, parničnih radnji... Građansko pravo ili "civilno pravo" je skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosi u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi stoga nazivaju građanskopravnim odnosima. (2) Sudska nagodba može se pobijati ako je zaključena u zabludi ili pod uticajem prinude ili prevare. VII - sudske odluke. 1. Zajedničke odredbe. Član 141. Pozivi, odluke i druga sudska pismena upućuju se strankama i drugim učesnicima u postupku na jednom od jezika iz člana 11. ovog zakona. Pravnosnažnost sudske odluke je izraz kojim se u građanskom procesnom pravu označavaju Međutim povremena potraživanja koja proističu iz pravnosnažne sudske odluke i dospevaju Dejstvo i uticaj pravnosnažnosti Pravnosnažna sudska odluka kojom je rešen određen građansko-pravni... Dika, M., Građansko parnično pravo. Parnične radnje. V. knjiga, Narodne novine, Zagreb, 2008. 11, 2013., str. 32-41 Nekić Plevko, N., Sudska i izvansudska dostava u ovršnom postupku, u: Galić, A. et al., Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro, Zagreb, 2008., str. Iz sudske prakse: "Sudska nagodba je, bez obzira na to što je zaključena pred sudom i što ima i određene procesnopravne elemente, prvenstveno Pravomoćnost sudske odluke ne zastarijeva, a može zastarjeti samo pravo na ostvarenje tužbenog zahtjeva iz odluke koja je pravomoćna. KNJIGA Sudske odluke rujan 2013. tvrdi uvez • 684 stranice · oznaka 811-304 i sudska nagodba IX. knjiga par nic sko pravo NODNE NOINE Mihajlo Dika GRAĐANSKO PARNIČNO PRAVO Pravni lijekovi X. KNJIGA Mihajlo Dika GRAĐANSKO PARNIČNO PRAVO Pravni lijekovi ožujak 2010... građansko procesno pravo, termin koji označava sustave pravnih pravila kojima se uređuju osnivanje, organizacija i nadležnost (djelokrug) sudova ovršnom i stečajnom postupku (funkcionalno građansko procesno pravo). Hrvatsko građansko procesno pravo ide u skupinu srednjoeur. procesnih prava... Građansko procesno pravo je sistem pravnih pravila kojima se regulira sudsko ostvarivanje zaštite prava koja Građansko procesno pravo se dijeli na: parnično i izvanparnično. Novela uvela novi izvor: razlozi zbog kojih revće Vrh opravdava svoje rješenje kojim ukida odluke nižih sudova i vraća... Odluke protiv Srbije. Baza sudske prakse Suda. Odluke Vrhovnog kasacionog suda. Razgraničenje nadležnosti i odbacivanje tužbe. Građansko procesno pravo - dozvoljenost revizije. Sudska praksa Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava. Sudska nagodba (čl. Ova je knjiga najopsežniji prikaz sudske prakse iz materije odštetnog prava u nas i obuhvaća razdoblje od 01. listopada 1978., odnosno dana stupanja na snagu Triva, Siniša - Dika, Mihajlo, Građansko parnično procesno pravo, VII. izdanje, Narodne novine d.d., Zagreb, 2004. Građansko procesno pravo. Sudska nagodba u svjetlu jačanja alternativnih načina rješavanja sporova. Trend jačanja alternativnih načina rješavanja sporova, perjanica kojega je Zakon o mirenju1, nije dotaknuo institut sudske nagodbe reguliran Zakonom o parničnom postupku2. Žalba se izjav-ljuje protiv nepravomoćne sudske odluke i u pravilu odgađa njezinu pravomoćnost. Ovršna isprava - ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba, ovršna nagodba sklopljena temeljem postupka obveznog mirenja u slučaju podnošenja tužbe protiv Republike Hrvatske, ovršna... Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava. Građansko pravo i druge grane prava - pročitati. 4. Pojam, struktura, vrste i karakteristike pravnih sistema - pročitati. kojem je sabrana sudska praksa Suda i Opće...