Najbolja besplatna online knjižnica

Ugovorno pravo osiguranja

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2016
VELIČINA PO DATOTECI: 8,85
ISBN: 9789530304215
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Keglević, Ana
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Ugovorno pravo osiguranja pdf

Opis:

Knjiga Ugovorno pravo osiguranjadr. sc. Ane Keglević nedvojbeno se može smatrati prvim sustavnim i cjelovitim djelom s područja ugovornog prava osiguranja i obveze međusobnog obavještavanja ugovornih strana u domaćoj pravnoj literaturi. Riječ je o iznimno važnoj problematici za domaću teoriju i praksu. U knjizi se stručno i vrlo jasno analizira uređenje ugovornog prava osiguranja i obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju u europskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom pravu iz funkcionalne, komparativne te djelomično povijesne perspektive. Cilj je ove knjige dvostruk; dati analizu i pregled razvoja ugovornog prava osiguranja u hrvatskome, njemačkome i engleskom pravu te pravu Europske unije te dati analizu instituta obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju kao jednog od najvažnijih instituta zaštite potrošača danas. Zbog strukture teksta i stila pisanja knjiga je namijenjena ne samo pravnim znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija i stručnjacima nego i praktičarima (odvjetnicima i sudcima), osiguravajućim društvima i njihovim udruženjima, institucijama za izvansudsko rješavanje sporova i zaštitu potrošača te svima koje zanima ta problematika. Ova je knjiga nastala kao rezultat rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno pravo u Hamburgu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Cambridgeu, Institutu za europsko i poredbeno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Oxfordu, te UNIDROIT institutu iz Rima u razdoblju od 2010. do 2015. godine te njezina objava ne bi bila moguća bez prijateljske podrške Zaklade Hanns Seidel.

...osiguranja - komentar zakonskih odredaba, Tectus, Zagreb, 2009 ... Biblioteka "Osiguranje" - Svijet Osiguranja ... ., str. 1.-140; 2. Drago Pavić: Pomorsko imovinsko pravo, Književni ... UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba. Knjiga UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba dr. Drage Pavića, najpotpunije je i temeljno djelo struke osiguranja. Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pretplata Sadržaj. Novo izdanje! godina XXIII broj 4/2021 *izdanje ... - Prof. Pavić (Ugovorno pravo osiguranja, Tectus, 2009, n ... Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba ... ... ... - Prof. Pavić (Ugovorno pravo osiguranja, Tectus, 2009, na 313): „Ustupanje prava na naknadu štete obavlja se pri sklapanju ugovora o osiguranju unošenjem u policu osiguranja tzv. vinkulacijske klauzule, tj. izjave o plaćanju naknade za štetu (eng. Loss Payable Clause). U našem je pravu takva pravna posljedica Ugovor o osiguranju (elementi ugovora o osiguranju, obilježja ugovora o osiguranju, stranke ugovora o osiguranju, sklapanje ugovora o osiguranju, trajanje ugovora o osiguranju, polica osiguranja, obveze stranaka, odgovornost, uvjeti osiguranja, zastara prava, prijenos ugovora) Višestruko i dvostruko osiguranje Suosiguranje Podosiguranje II Ugovorno pravo osiguranja Ana Keglević Školska knjiga Ugovorno pravo. Trgovački ugovori. Ugovori građanskog prava. Savjetovanje u vezi s pitanjima ugovornog prava. Međunarodno ugovorno pravo. Međunarodno privatno pravo. Parnični postupci i arbitraže. Područja prakse. Antikartelsko pravo & Tržišno natjecanje. EUROPSKO UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA Akcijskim planom 2003. godine predloženo je usvajanje Zajedničkog referentnog okvira za europsko ugovorno pravo kao opcijskog instrumenta koje bi postojalo paralelno s nacionalnim ugovornim pravom, a ne umjesto njega. Dio Zajedničkog referentnog okvira čine i pravna UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA D. SAŽETAK 126 128 a verzija us Il skih usluga )SIGURANJA PRAVA JRANJU DREDABA B. ENGLESKO PRAVO UVOD PRAVNI IZVORI 2 5 PRAVO ZAKON O POMORSI 'ARON O POTROŠ/ ZARCN C OSIGURA O FINANCL TRŽI§IU (FSMA) 1 Oslgurantkova predugovcrna obveza obavještavar Zakonom o posredovanju i zastupanju u osiguranju. 2.1.3.Ugovorno(imovinsko) pravo Ugovorno(imovinsko) pravo uređuje obveznopravni odnos iz ugovora o osiguranju. Povijesno su se u osnovi formirale tri skupine pravnih normi koje u sustavu imovinskog prava čine PRAVO EU I UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA Načela europskog ugovornoga prava osiguranja (Principles o European Insurance Contract Law) -PEICL, 2009 Idejaa: Opcijski (soft-law) instrument koji se primjenjuje kada stranke tako ugovore, a koji Proučava se osiguranje rizika u pomorskom pothvatu. Analiziraju se međunarodni i nacionalni izvori pomorskoga osiguranja. Naglašavaju se specifičnosti u odnosu na opće pravo osiguranja. U kontekstu pomorskog osiguranja osobiti se naglasak stavlja na osiguranje osoba, imovine (tereta, brodova) i osiguranje odgovornosti za štetu. osiguranja, istodobno ukazujući na utjecaj postojećih odredbi tzv. privatnoprav-nog acquisa na njegov sadržaj, kao i na njegov odnos prema ostalim projektima kodifikacije europskog privatnog prava. Ključne riječi: pravo osiguranja, harmonizacija, Europska unija, ugovorno pravo osiguranja, PEICL/DCFR Insurance Pravo osiguranja Posredničko pravo Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima Bankovne transakcije i instrumenti osiguranja plaćanja Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo Ugovorno obvezno pravo Ugovorno ......