Najbolja besplatna online knjižnica

Komentar zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelo

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2011
VELIČINA PO DATOTECI: 11,23
ISBN: 9789532341621
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Ivičević Karas, Elizabeta
CIJENA: BESPLATNO

Ivičević Karas, Elizabeta knjige Komentar zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelo epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

Iz predgovora: Problematika oduzimanja imovinske koristi ostvarene kriminalnim aktivnostima posljednjih je godina u središtu zanimanja suvremene kaznenopravne znanosti i prakse. Organizirani i gospodarski kriminal, koji često poprimaju međunarodne dimenzije, karakterizira upravo stjecanje imovinske koristi znatnih razmjera koje može ozbiljno naštetiti funkcioniranju gospodarskog sustava neke zemlje. Stoga su značajni napori međunarodnih organizacija i nacionalnih pravnih poredaka da uspostave adekvatne pravne okvire koji će omogućiti učinkovito identificiranje, osiguranje oduzimanja i oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi. I hrvatsko zakonodavstvo koje regulira oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom tijekom posljednjih petnaestak godina doživljava učestale i značajne promjene. Najnovija inicijativa rezultirala je Zakonom o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (ZOPOIK), kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 15. prosinca 2010. godine i koji je na snagu stupio već 1. siječnja 2011. godine. ZOPOIK je donio značajne promjene ponajprije u uređenju postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, no neke se promjene odnose i na materijalnopravne aspekte primjene mjere oduzimanja imovinske koristi. Time su otvorena brojna pitanja koja su predmet razmatranja u ovoj knjizi. Trenutno je u postupku pred Hrvatskim saborom i Konačni prijedlog Kaznenog zakona koji predviđa značajne promjene u uređenju oduzimanja imovinske koristi, a koje su također obuhvaćene provedenim istraživanjem. Knjiga se sastoji od tri dijela. Prvi dio predstavlja uvod u materiju oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, te sadrži pregled važećega hrvatskog zakonodavstva koje uređuje materiju oduzimanja imovinske koristi, uz razradu temeljnih materijalnopravnih i procesnopravnih pitanja vezanih uz obrađivanu problematiku. Slijedi prikaz relevantnih međunarodnopravnih dokumenata donesenih u okviru Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe, te pravnih dokumenata Europske unije. Budući da primjena privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, odnosno oduzimanje imovinske koristi predstavlja značajne posege u temeljna ljudska prava osoba koje te mjere pogađaju, nerijetko prije donošenja pa i neovisno o osuđujućoj presudi za određeno kazneno djelo, u knjizi je posebno obrađena judikatura Europskog suda za ljudska prava koja je postavila određene pravne standarde zaštite temeljnih ljudskih prava, iznimno važne i za hrvatski pravni poredak. Na kraju prvog dijela knjiga sadrži poredbenopravni prikaz modela kaznenopravnog i građanskopravnog oduzimanja imovinske koristi. Drugi dio knjige sadrži komentar ZOPOIK-a, pojedinih zakonskih članaka i stavaka, pri čemu je razmatranje određenih pitanja popraćeno analizom dosadašnje sudske prakse. Treći dio knjige sadrži zbirku priloga, izabranih međunarodnih i unutarnjih pravnih izvora koji uređuju materijalnopravne i procesnopravne aspekte oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, te posebice međunarodnopravnu suradnju. Knjiga je upotpunjena popisom korištene literature i stvarnim kazalom. U Zagrebu, 11. listopada 2011. godine Elizabeta Ivičević Karas

...P-a u slučaju kada sud smatra da bi točno utvrđivanje visine imovinske koristi koja je ostvarena kaznenim djelom bilo skopčano sa ... Komentar zakona o postupku oduzimanja imovinske... ... ... Saborski Odbor za pravosuđe podržao je vladin prijedlog zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Prema predloženom, o oduzimanju imovinske koristi odlučuje sud, a tom bi imovinom upravljao Središnji državni ured za upravljanje državnom... Drugi poseban vid oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima jeste prošireno oduzimanje imovinske koristi. 10. Zako ... Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene... ... ... Drugi poseban vid oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima jeste prošireno oduzimanje imovinske koristi. 10. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom), kao i iz dijela formulacije proširenoga oduzimanja u kojemu se govori da „počinitelj nije... Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Autor: Elizabeta Ivičević Karas. Nakladnici: Narodne novine. Ključna novina je mogućnost oduzimanja nelegalne imovine. Izmjene Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom biće uskoro poslate EK. Nakon javne rasprave i sugestija stranih eksperata - suština izmjena je ostala ista... ...oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem prvi je hrvatski propis koji ureduje oduzimanje imovinske koristi ostvarene U predmetnom radu, uz tekst zakona navedene su bilješke koje su usmjerene njegovoj lakšoj primjeni. U prilozima su takoder tekstovi znacajni za... imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. 18. poslovnih udjela, povjeravanjem dionica, udjela ili poslovnih udjela na upravu Uredu, postavljenjem privremene uprave društvu, - zabranom duţniku protivnika osiguranja da protivniku osiguranja preda stvari... Materiju oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem trenutno regulira Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem („Narodne novine", broj 145/10, u daljnjem tekstu: ZOPOIK), ali dijelom je regulirana i odredbama... Taj je ured, naime, na svojim internetskim stranicama objavio da je osnovao posebno povjerenstvo za donošenje odluka iz članka 21. stavka 1. i 2. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, a vezano za postupanje s privremeno oduzetom imovinom. Saborski klubovi podržali su danas konačni prijedlog zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi Napomenula je da je mogućnost blokade imovine i oduzimanja nezakonito stečene imovine postojala Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja. Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. k) stranke u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom, u procesnim. (2) Odluke nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, donesene na osnovu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kojima se nalaže privremeno oduzimanje predmeta ili imovinske koristi... O postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom I prekršajem. Djela/794 zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi. Nadalje, u Konačnom prijedlogu kaznenog zakona temeljito su prerađene odredbe o prostornom......