Najbolja besplatna online knjižnica

Komunikacija u nastavi hrvatskog jezika

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2007
VELIČINA PO DATOTECI: 6,47
ISBN: 9789531913447
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Barbaroša-Šikić, Mirela
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Komunikacija u nastavi hrvatskog jezika pdf

Opis:

Nastanak ove knjige možemo zahvaliti važnim događajima – promjenama koje su započele u hrvatskome obrazovnom sustavu: novome Nastavnome planu i programu za osnovnu školu, nacionalnim ispitima i uvođenju državne mature, te vanjskome vrjednovanju osnovnih škola. Vjerujemo da je ova knjiga tek prva u nizu knjiga koje će pratiti učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika s ciljem povezivanja stručnih radova o hrvatskome jeziku, lingvistici, metodici hrvatskoga jezika, ali i o pedagoškim i psihološkim temama važnim za poučavanje i učenje materinskoga jezika. Imajući na umu strukturu nastavnoga programa hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama, radovi u knjizi podijeljeni su u tri cjeline: jezik i jezično izražavanje, književnost i medijska kultura. U prvome dijelu knjige dio radova prikazuje teorijske pristupe jeziku radi učinkovitijega stjecanja komunikacijske jezične kompetencije. Ti radovi vrijedni su ne samo po tome što opisuju uočene probleme, već i po tome što nude moguća rješenja. Drugi dio knjige bavi se pitanjem nacionalne književnosti i njezinim odnosom prema vlastitome nacionalnom, povijesnom i dokumentarnom te upozoravaju na kontekst nacionalnoga i europskoga. Teme radova trećega dijela knjige analiziraju ulogu i utjecaj medija na djecu te pokušavaju osvijestiti potrebu medijske pismenosti djece i mladeži. Položaj i prava djeteta, osposobljenost za medijsku pismenost – primanje, razumijevanje i kritičko promišljanje poruka koje nas okružuju, zahtjev je vremena u kojem živimo, a odgovornost odraslih, ne samo škole, temeljna je nužnost svih članova društva. Iz sadržaja Uvodna riječ, Teorijski okviri jezikoslovnomu znanju u novom nastavnom programu hrvatskoga jezika za osnovnu školu, Standardnojezična normativnost i/ili komunikacijska funkcionalnost u procesu usvajanja hrvatskoga jezika, Komunikacijski pristup nastavi hrvatskoga jezika ili hajde da se i mi jednom okoristimo već otkrivenom toplom vodom, Međuudžbenička i unutarudžbenička sinonimija i nepodudarni terminološki sustav, Pogrješke i nedosljednosti u gimnazijskim udžbenicima i jezičnim priručnicima, Još jedna tvorbena nelogičnost, Poučavanje gramatike i oblikovanje nastavnoga sata: primjer obrade sklonidbe i padeža, Proces stjecanja pismenosti, Figurativnost reklamnoga diskursa, Mogućnost primjene književnoga zemljopisa Carla Dionisottia (1908. – 1998.) na hrvatsku književnost, Fabrijevi romani – četiri u jednom, Dječja prava u medijima – zakonski okvir, Dijete između pozitivnih i negativnih sadržaja u medijima (pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu).

...prihtaric.iz.hr [email protected] ... Hrvatski jezik - Wikipedija ... . Kada je sve počelo?. Dajem vam riječ! asocijacije PREmalo informacija? Prije 4 i pol milijarde godina. Hrvatski jezični portal (HJP) je pretraživ rječnik hrvatskog jezika nastao kao rezultat zajedničkog projekta Novog Libera i Srca. Organiziran je oko rječničke baze Novog Libera. Većini riječi u bazi pridodani su izvedeni oblici, tj. gramatička razrada. eTwinning PROJEKTI U NASTAVI HRVATSKOG ... Komunikacija u nastavi hrvatskog jezika by Marijana Češi ... . eTwinning PROJEKTI U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA. Kratka radio igra za dan grada. 21. stoljeće. Načela u nastavi hrvatskog jezika. Kreativnost I inovativnost. multimodalna i proširena komunikacija. tvrdnja, hipoteza i zaključak. nastavi hrvatskog jezika i književnosti bolje se pamte i usvajaju pojmovi. Praktične su na satovima lektire i medijske kulture. Za izradu umnih mapa u nastavi hrvatskog jezika možemo koristiti. tehniku "Slučajni pojmovi". To je svakako najjednostavnija tehnika kako. Metodika nastave hrvatskog jezika. literatura: Težak: teorija i praksa nastave hrv. jezika Težak: Govorne vježbe Rosandić: Pismene vježbe. Prva sredstva izražavanja: 1. ENTIMEMA - zaključak izveden iz jedna pretpostavke dok je druga neizrečena (pričuvana misao) npr. U nastavi Hrvatskoga jezika pratimo: 1. književnost - vrednuje se usvojenost književnoteorijskih i književnopovijesnih sadržaja propisanih programom - primjena stečenih znanja u nastavi - poznavanje gradiva književnosti prethodnih razreda čime se ostvaruje kontinuitet i aktualizacija gradiva - redovito... Ovaj rad se bavi raspravom, kao govornom vježbom u nastavi jezicnoga izražavanja. Cilj govornih vježbi je poticanje razvoja komunikacijskih vjest. @inproceedings{Golub2018RaspravaKK, title={Rasprava kao komunikacijska vje{\vs}tina u nastavi hrvatskog jezika}, author={A. M. Golub}... Lutkarskim igrama u nastavi hrvatskog jezika njeguju se svi oblici usmenog izražavanja kao što su pripovijedanje, prepričavanje, izvještavanje i Četvrta hipoteza se temelji na istraživanju Pavlinović i Nehmet-Jajić (2010) o primijeni lutke u nastavi hrvatskog jezika u mlađim razredima osnovne škole. #eTwinning ambasadori Daniela Usmiani i Marko Brajković ugostili su Anitu Šojat iz Osnovne škole Ljudevita Gaja u Osijeku, Ivanu Kotarski iz Škole za... 2. Komunikacija. Učenik vlada raznim oblicima komunikacije i rabi ih prikladno i konstruktivno kad komunicira u Razlikuje glasove, oblike i vrste riječi 2 hrvatskoga standardnog jezika i zna primijeniti određena Visinko, Karol. 2010. Jezično izražavanje u nastavi hrvatskog jezika. Školska knjiga. Teme su obrađivale povijest hrvatskog jezika, odnosno jezik društvenih mreža i dr. Taj smo dan dodatno obilježili i pokretanjem upisa bunjevačkih Upravo tu i jest problem, jer neka istraživanja pokazuju da su mladi danas sve nepismeniji, a kako je brza komunikacija rezultirala izbacivanjem... Kako ugraditi eTwinning projekt u nastavu...