Najbolja besplatna online knjižnica

Načela ekonomike prometa

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2009
VELIČINA PO DATOTECI: 8,64
ISBN: 9789536911370
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Pupavac, Drago
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Načela ekonomike prometa pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

U siječnju godine 2009. u izdanju Veleučilišta u Rijeci izašla je knjiga profesora dr.sc. Drage Pupavca s naslovom “Načela ekonomike prometa”. Ukupan opseg teksta iznosi 247 stranica B-5 formata. Osim predgovora naslovljenog, “Gdje je nestao optimizam?”, uvoda, poveće bibliografije, popisa tablica (57),grafikona (30), shema (15), fotografi ja (1), zemljovida (11), pedantno sačinjenog kazala pojmova i kratke bilješke o autoru, knjiga sadrži i devet poglavlja u kojima autor izlaže osnovna načela ekonomike prometa. Na svršetku dvadesetoga stoljeća, točnije u posljednja dva desetljeća toga stoljeća, promet ponovo izbija u prvi plan zanimanja ekonomista diljem svijeta. Zahvaljujući procesu deregulacije prometnih sustava, otvoriti će se slični procesi i u drugim dijelovima mikro-, makro- i globalnoga gospodarskoga sustava, započet će proces deregulacije i slijedit će privatizacija i liberalizacija, a time će se iz osnova promijeniti gospodarski i politički zemljovid svijeta. Drugi razlog povećanoga zanimanja za istraživanje ekonomskih specifičnosti prometa proizlazi za okoliš zbog negativnih učinaka odvijanja prometnih djelatnosti, ili zbog činjenice da razvijene i nerazvijene države izdvajaju sve veći dio bruto domaćega proizvoda za otklanjanje šteta, kojima je promet najveći uzročnik.Ekonomika prometa jednako kao i druge specijalističke ekonomike, predstavlja kombinaciju statističkih podataka, poučnih priča i alata za analizu. Priče o prometnim poduzećima ili uspješnim prometnim menadžerima obično su najzanimljiviji dio studija, ali one služe jedino i isključivo da bi ilustrirale primjenu ekonomskih načela. Ekonomika prometa ne bavi se, primjerice, određivanjem najboljih marketinških odluka koje bi zrakoplovne kompanije morale donijeti da bi povećale broj putnika na određenoj relaciji, nego se bave proučavanjem uvjeta konkurencije u zračnom prometu i definiranjem općih ekonomskih načela. Takve su informacije osnova za vođenje prometne politike, točnije je li potrebno i na koji način poticati konkurenciju u pojedinim granama prometa. U skladu s time postavljena je i misija ovoga visoko školskoga udžbenika i priručnika. Da bi se svrha knjige i ostvarila, nametnula se potreba da se problematika ekonomike prometa istraži i obradi u devet zaokruženih, logično raspodijeljenih i tematski povezanih dijelova. U prvome dijelu, “Uvodu”, daje se kratak povijesni pregled zanimanja ekonomista za izučavanje ekonomskih specifičnosti prometa.Drugi dio, s naslovom “Važnija obilježja ekonomike prometa i prometnog tržišta”, sastoji se od dva pod dijela: 1) teorijske determinante ekonomike prometa i 2) teorijske determinante prometnoga tržišta….

...rčum Faculty of Maritime Studies, Split e-mail: maja ... PDF KNJIGA UVOD U EKONOMIJU 2009 - Univerzitet PIM ... [email protected] "Naše more" 62(1)/2015., pp. 8-12 9 to 2013. Data analysis and numerical calculations are performed definirati ekonomiku cestovnog prometa i odrediti predmet ekonomike cestovnog prometa s makro i mikro motrišta ... Načela ekonomike . prometa. Veleučilište u Rijeci. Rijeka. 2. Šimulčik, Dinko. 2000. Ekonomika i organizacija cestovnog prometa, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu. Zagreb. 1.11. Dopunska literatura . _____Uvod u eko ... Načela ekonomike prometa knjiga autora Pupavac, Drago ... ... . Zagreb. 1.11. Dopunska literatura . _____Uvod u ekonomiju_____ David ð. Dašić, Ilija J. Džombić 4 UVOD U EKONOMIJU prof. dr David ð. Dašić, profesor emeritus na Univerzitetu za poslovni inžinjering i menadžment Načela dobrog upravljanja lokalnim računalnim mrežama Žubrinić(2000) monografija: 9424. Načela ekonomike prometa Pupavac(2009) monografija: 9425. Načela i metode organizacijske znanosti Vrhovski(1999) monografija: 9426. Načela i praksa deregulacije Sabolić(2002) analitika (članak) 9427. Načela modernog menedžmenta Srića(1993 ... putničkog prometa). S aspekta interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti prometne znanosti i prometnih aktivnosti moguće je važnija znanja, zakonitosti, zakone, teorije, načela i informacije o prometu sistematizirati u šest skupina znanstvenih disciplina, i to [11, 35-116]: tehnike prometa, tehnologije prometa, ekonomike prometa, prometnog Alfred Marshall: "Načela ekonomike" Uvodni svezak, Poglavlje VII 1(Izvor: Ekonomski leksikon) rentabilnost, ekonomsko mjerilo uspješnosti poslovanja koje predočuje prihod od kapitala u nekom vremenskom razdoblju, odnosno u nekom poslu, a iskazuje se kao odnos poslovnog rezultata, odnosno profita i uloženog kapitala. Naručite u VBZ online knjižari poznati naslov Načela ekonomije i ekonomike autora Zelenika, Ratko. Pronađite najbolje cijene uz najveći izbor! Brza dostava! Pojam ekonomike prometa, stratumi, prometna načela. Prometna načela. Prometna načela - SIGURNOST U ZRAČNOM PROMETU „Case study" - učenje na primjeru zrakoplovne nesreće Tenerife disaster. POD A.5.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja. POD B.5.1. Razvija poduzetničku ideju od koncepta do realizacije prometni položaj, prostorni raspored proizvodnih činilaca, itd.). Djelomično na prijevoznu potražnju utječe i mogućnost zamjene prijevoznih usluga nekim drugim uslugama, npr. telekomunikacijama, skladištenjem i sl.1 1 Čavrak, V.: Ekonomika prometa, Škola za cestovni promet, Zagreb, 2009. Nabavka proizvoda i sustav oslobođenja i olakšica kod poreza na promet Roller(1993) analitika (članak) 15131. Nabavljač Nabavljač(1961) monografija: 15132. Nacionaletatizam Buvač(1994) monografija: 15133. Nacionalizacija i denacionalizacija Kačer(1997) monografija: 15134. Nacionalizacija i političeskaja bor'ba vo Francii Kruglikova(1988 ... tehnicar cestovnog prometa-poslovanje poduzeca,blog.dne...