Najbolja besplatna online knjižnica

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2011
VELIČINA PO DATOTECI: 9,41
ISBN: 9789536957552
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Čićak, Stjepan
CIJENA: BESPLATNO

Čićak, Stjepan knjige Zakon o prostornom uređenju i gradnji epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

Redakcijski pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11. i90/11) ZAKONOPOSTUPANJUS NEZAKONITOIZGRAĐENIMZGRADAMA U ponudi je novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, (drugo izmjenjeno dopunjeno izdanje). U sadržau redakcijskog pročišćenog teksta zakona unešene su sve promjene koje se odnose na Zakon o prostornom uređenju i gradnji, a to su: ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – Narodne novine br.: 38/2009., ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – Narodne novine br.: 55/2011., ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – Narodne novine br.: 90/2011. Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji je sadržan u knjizi sadrži i sve odredbe koje su prestale važiti temeljem novih izmjena, i iste su navedene uz svaki članak zakona pojedinačno. U svrhu provedbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11) koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Provedbom ovih Zakona i Uredbe čija je prvenstvena svrha sređivanje stanja u prostoru te njegova zaštita kao najvažnijeg hrvatskog resursa, omogućit će se izjednačavanje svih građana u ostvarivanju egzistencijalnih prava. Jednako značajna je i gospodarska komponenta, obzirom da se legalizacijom bespravnih objekata, omogućava njihova valorizacija. Sadržaj: ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI I. OPĆE ODREDBE PREDMET ZAKONA POJMOVI PRIMJENA DRUGIH PROPISA OVLAŠTENJA MINISTRA STRUČNI ISPIT SLUŽBENA OSOBA OVLAŠTENA ZA VOĐENJE POSTUPAKA I IZDAVANJE AKATA CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE II. PROSTORNO UREĐENJE 2.1. Subjekti prostornoga uređenja 2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja 2.3. Dokumenti praćenja stanja u prostoru 2.4. Zaštićena područja od posebnog interesa za Državu 2.5. Dokumenti prostornog uređenja 2.5.2. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti Države 2.5.3. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti županije i Grada Zagreba 2.5.4. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti velikog grada, grada ili općine 2.6. Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja 2.7. Provođenje dokumenata prostornog uređenja 2.8. Parcelacija građevinskog zemljišta 2.9. Uređenje građevinskog zemljišta 2.10. Urbana komasacija 2.10.1. Opće odredbe o urbanoj komasaciji 2.10.2. Komasacijska povjerenstva 2.10.3. Postupak komasacije III. GRADNJA 3.1. Sudionici u gradnji 3.2. Projekti 3.3. Građenje građevina 3.3.1. Rješenje o uvjetima građenja 3.3.2. Potvrda glavnog projekta 3.3.3. Građevinska dozvola 3.3.4. Izmjene tijekom građenja 3.4. Posebni slučajevi građenja 3.5. Ostali posebni sluča

...jecaj riječi o prostornom uređenju u nazivu zakona ... Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja - Zakon o gradnji ... . Zakon o prostornom uređenju - NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. Zakon o prostornom uređenju - izvorni tekst s izmjenama i dopunama (NN 153/13, 65/17, 114/18 i NN 39/19). Oba dokumenta su objavljena na stranici o zakonskoj regulativi koja je relevantna ovlaštenim projektantima (link: http... čitam zakon o prostornom uređenju i gradnji - pročišćeni tekst, dakle trenutno važeča verzija zakona, i tamo postoji članak 210 koji me zbunio. Pravila uređenja sadržana u prostornom planu pod ... PDF 2. Osnovni pojmovi Zakona o prostornom uređenju i gradnji ... . Pravila uređenja sadržana u prostornom planu područja posebne namene, prostornom planu jedinice lokalne samouprave i urbanističkim planovima sadrže naročito Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. Zakon. O prostornom planiranju I graðenju. Dio prvi - osnovne odredbe. Član 1. (Predmet) Zakonom o prostornom planiranju i grañenju (daljnjem tekstu: Zakon) propisuju se: osnovni principi prostornog planiranja i grañenja, organizacija prostornog planiranja, dokumenti... 1ab Zakon o prostornom uređenju i gradnji Nn 76-07, 38-09 i 69-09 pročišćeni tekst i obrada.docx. U četvrtak 11. travnja 2019. godine u Hrvatskom su saboru donesene izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. Ovim izmjenama zakona stvara se efikasniji, brži i jeftiniji sustav izdavanja dozvola, a u korist građana i investitora. Donošenjem ovih zakona će se pojednostaviti... If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed. Croatian Physical Planning and Building Act (Zakon o prostornom uređenju i gradnji). Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Search form. Search. Zakon o prostornom uređenju i gradnji.pdf. Zakon o prostornom uređenju i gradnji usklađuje se s posebnim propisima kojima su propisane nadležnosti drugih inspekcija za provođenje nadzora u dijelu građenja od utjecaja iz njihovog područja (npr. inspekcije kulturnih dobara, inspekcije zaštite prirode, inspekcije zaštite na radu, vodopravna... Državni i lokalni planski dokumenti predviđeni Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o regularizaciji neformalnih objekata ("Službeni list CG", br. Novim Zakonom o gradnji i prostornom uređenju, čije je zakonske izmjene pripremio ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, ubrzat će se investiranje i cijeli posao bit će transparentniji, izjavili su u ponedjeljak u Splitu potpredsjednik HNS-a Srđan Gjurković i trogirska......